Công nghệ thông tin Phượng Hoàng

Khóa học: Xây dựng học liệu đa phương tiện


Khóa học mang đến cho học viên các kỹ năng tin học cơ sở để xây dựng tài liệu học tập đa phượng tiện phục vụ giảng dạy các cấp học.

Đối tượng:

- Sinh viên các ngành sư phạm: Mầm non, Tiểu học và các ngành khác

- Giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông

Nội dung

- Kỹ năng sử dụng Internet và xử lý hình ảnh với Photoshop

- Kỹ năng vẽ và tạo chuyển động hoạt hình với Adode Animation

- Kỹ năng xây dựng trang web học tập

Thời lượng khóa học: 2 buổi/tuần x 10 tuần.