Công nghệ thông tin Phượng Hoàng

Bẻ gãy thÓI quen


Tác giả: Martine Batchelor

NXB: Hồng Đức

Tóm tắt:

Bẻ gãy thói quen là quyển sách bàn về sự thay đổi các thói quen có tính chất gây thúc ép, và là một khảo sát về chủ đề thiền có thể trợ giúp cho việc thay đổi này như thế nào. Là một thiền sư, tôi đã gặp được hàng trăm con người qua các giảng khóa và các kỳ an cư kiết hạ, và hầu hết mọi người, theo tôi thấy, muốn luyện tập thiền theo Phật giáo vì họ cảm thấy bị mắc kẹt như thế nào đó hoặc bị khổ đau về mặt nào đó, theo kiểu nào đó.