CNTT Phượng Hoàng

hotrotinhoc.com.vn

Hoạt hình


20 – Thiết kế bài giảng với Flash

Thiết kế bài giảng/ học liệu với Flash có ưu điểm là có thể chèn vào web dễ dàng, người học có thể tương tác với bài học trực quan.

19 – Chèn Audio vào frame

Chèn Audio vào Flash (tương tự chèn ảnh) - File > Import to Library. - Chọn file audio (mp3, wav, …). - Import.

Drag & Drop 2

Trong bài này, học sinh sẽ dùng chuột di chuyển các hình phù hợp vào khung. Nhấp vào nút Kiểm tra sẽ biết kết quả đúng hoặc sai. Nếu đúng thì sẽ hiện ra thông báo chúc mừng, còn sai thì chương trình sẽ hiện thông báo sai.