Hỗ trợ tin học - Cty Phượng Hoàng

PHƯỢNG HOÀNG

website | software | training

Chiêu sinh khóa học Xây dựng học liệu điện tử (khóa 2- 2015)

Khóa học mang đến cho học viên những kỹ năng tin học nâng cao: xử lý ảnh phục vụ bài dạy với Photoshop, xây dựng bài giảng đa phương tiện, bài kiểm tra, trò chơi với Flash, xây dựng trang web cá nhân để đăng tài liệu môn học.