PHƯỢNG HOÀNG

website | software | training

Công ty Phượng Hoàng

an image

Phượng Hoàng được thành lập năm 2012 hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Công ty Phượng Hoàng chuyên sâu về xây dựng website cho cá nhân, doanh nghiệp, trường học; Xây dựng, lập trình các phần mềm quản lý theo yêu cầu khách hàng; Xây dựng và giảng dạy các khóa học chuyên sâu về thiết kế web và lập trình ứng dụng.

Xây dựng website

Xây dựng Websites

Lập trình phần mềm

Phần mềm

Khóa học CNTT

Khóa học CNTT